aforismes curts en català

Aforismes alguns dels quals són petites històries o microcontes, epigrames, màximes i pensaments en català originals de Ferran Cerdans Serra, aplegats en diferents reculls. Per aconseguir aquests Llibres Artesans, llibres amb les cobertes il·lustrades a mà, llibres en altres formats i altres creacions podeu visitar la Botiga online, sol·licitar un Tupperbooks, acudir a una fira de Llibres Artesans, o enviar el formulari de contacte.

física casolana

es tracta de cremar
el mínim de calories
tenint en compte el pes
dels diferents queviures
que s'han d'adquirir
i les coordenades de les botigues
que els corresponen,
fins a establir
la trajectòria òptima