5 beneficis de simplificar

  1. La simplicitat és eficaç i productiva. Simplificar és una tasca activa que requereix un esforç, però que ens permet estalviar temps, diners, energia i processos mentals. Ben conduïda ens allibera de pensaments cíclics recurrents.
  2. Ens permet centrar l'atenció en allò important, evitant els canvis constants en el focus d'atenció al que ens duu la complexitat, i la pèrdua de capacitat de procés que comporta la saturació.
  3. Potencia la nostra creativitat. Per simplificar el nostre mètode de treball, entorn, processos, sistemes, etc. és imprescindible extreure'n l'essència, exercitant en aquest pas la capacitat creativa que gaudim com a éssers humans.
  4. Facilita la presa de decisions. La saturació du al bloqueig. Quantes més opcions tenim, més difícil és prendre una decisió, segons el principi de la navalla d'Occam.
  5. Millora la qualitat de vida. Per simplificar, que és una tasca activa, abans s'ha de conèixer bé allò que volem simplificar, deixant enrere la drecera passiva que suposa el simplisme i superant els judicis superflus. Una vida simple és una vida sense prejudicis, calmosa, agradable, usable, funcional i sense estrés.
relacionat
gènere literari: 
Compartir a les xarxes socials