blog de ferran

5 beneficis de simplificar

  1. La simplicitat és eficaç i productiva. Simplificar és una tasca activa que requereix un esforç, però que ens permet estalviar temps, diners, energia i processos mentals. Ben conduïda ens allibera de pensaments cíclics recurrents.
  2. Ens permet centrar l'atenció en allò important, evitant els canvis constants en el focus d'atenció al que ens duu la complexitat, i la pèrdua de capacitat de procés que comporta la saturació.

les meves "apps" d'escriptori analògiques multifuncionals: els llapis


Així com cada guitarra pot suggerir un estil o una cançó diferent, un llapis o un bolígraf et poden disposar a un estat mental determinat. Per això molts escriptors, abans de començar a escriure, sospesen quina serà l'eina més adequada per a fer-ho. En Terenci Moix, per exemple, començava una ploma nova a cada novel·la. Jo no escric novel·les però si que disposo de llapis específics per a diferents funcions, més un llapis pel que faci falta.