El model del llibre en paper és més ecològic que el de l'electrònic

The Kindle is a better conversationalistCom a resposta a una opinió que s'està generalitzant i que atorga al model del llibre electrònic una millora en termes ecològics sobre el model del llibre en paper (“dead tree books”), ens proposem un càlcul senzill: si sabem a quants llibres en paper equival un lector electrònic en termes de contaminació i despesa energètica, només hem de comparar els anys que trigaria el lector mig en llegir-se aquests llibres amb els anys de vida útil del lector electrònic. Així sabrem quina és la opció més ecològica; és a dir, quin és el model que permet satisfer les necessitats de lectura de la població amb un menor impacte ambiental.

Els càlculs necessaris

Segons l'article publicat al New York Times “How Green Is My iPad?”, l'impacte ecològic d'un lector electrònic tenint en compte tots els factors - cost ambiental de l'extracció de minerals, despesa d'aigua i combustible al llarg de tota la cadena de producció, etc. - seria equivalent a uns 40/50 llibres en paper. Aquesta relació, de 40/50 a 1, no és d'estranyar si tenim en compte que el paper dels llibres s'obté en bona part de cultius dedicats, en un procés controlat a nivell de producció i amb un alt índex de reciclatge, mentre que per produir dispositius electrònics calen minerals l'extracció dels quals suposa grans despeses energètiques, ecològiques i socials.

Continuant amb el càlcul, ens caldria saber ara quan triga una persona, de mitjana, en llegir-se 50 llibres. Un cop amb aquesta dada, la compararem amb la vida mitjana d'un llibre electrònic i sabrem quin és el model més ecològic. Fàcil, oi?

Segons les dades d'enquestes recents sobre hàbits de consum, a Catalunya es llegeixen de mitjana 3,9 llibres a l'any, i a la comunitat de Madrid 9,2. Si en un atac d'optimisme infundat prenem com a vàlida la dada de Madrid i després d'un parell de cubates l'arrodonim fins a uns delirants 10 llibres per any, podríem dir que un llibre electrònic equival a 5 anys de lectura en paper.

Duració estimada d'un dispositiu electrònic?

Doncs bé, algú és tan innocent com per a creure que una tauleta tipus ipad o un llibre electrònic poden durar 5 anys? I no em refereixo només a l'obsolescència electrònica, és a dir, que per la seva pròpia construcció no estan dissenyats per durar tan temps, sinó a la seva vida social útil. Això és, el curt cicle de renovació al que es veuran sotmesos com a dispositius electrònics per raons de moda, d'estar “a la última”, de “no quedar-se enrere”, etc. amb coartades proporcionades per la mateixa indústria en forma d'ampliacions de memòria, més lleugeresa, més autonomia, més gadgets, més “ziritione”... i les inevitables actualitzacions de software que convertiran el nostre model en obsolet. Els lectors electrònics, doncs, i en major mesura les tauletes, estan sotmesos a la dictadura del mercat.. Per exemple, aviat hi haurà Kindle en color i segurament molts d'aquests lectors es renovaran. Així doncs, un dispositiu electrònic de lectura podria durar potser tres anys de mitjana, que ja és molt, posem-n'hi quatre amb un parell de cubates més, però mai cinc.

Conclusions en termes ecològics

Així doncs, i sent molt optimistes, durant la vida útil d'un lector electrònic es llegirien de 30 a 40 llibres, mentre que el seu cost ecològic és de 40 a 50 llibres en paper.

Però mentre que els llibres en paper són reciclables en la seva totalitat i es poden reutilitzar donant-los o intercanviant-los fins al final de la seva vida útil, que es mesura en dècades, els dispositius electrònics passaran directament a ser residus contaminants amb un alt cost de reciclatge, i després del seu curt període de vida seran substituïts per un altre dispositiu igual de contaminant.

I encara falten els costos socials!

Si tenim en compte tot això, i segons aquests càlculs, sembla que el model del llibre en paper és més ecològic que el seu equivalent electrònic. Però aquest veredicte resulta encara mes contundent si tenim en compte els costos socials de l'extracció dels minerals dels components electrònics, que causen milers de morts a l'any com a conseqüència de les guerres que comporten i de les condicions laborals de les mines. A més, la indústria del llibre en paper no és perfecta però no implica les deplorables i sovint inhumanes condicions de treball de les cadenes de muntatge de Kindles, iPads i altres dispositius similars.

La millor opció segons el cas

Una opció eficient a dia d'avui seria emprar un lector electrònic a partir de la dotzena de llibres nous llegits a l'any i consumir llibres en paper si no s'arriba a aquesta xifra -l'opció més ecològica globalment seria, és clar, dedicar-nos a l'intercanvi, al llibre de segona mà i a visitar sovint la biblioteca.

En qualsevol cas, sembla que el model del lector electrònic, malgrat que té altres avantatges evidents, no suposa cap millora a nivell ecològic com a opció massiva generalitzada. Almenys, fins que els índexs de lectura de llibres no augmentin.

Més informació:

Are eReaders Really Green?
No amb el meu mòbil
La noche temática: Residuos tóxicos, una herencia mortal
Green Press Initiative

relacionat
Compartir a les xarxes socials