fotografia - Pàgina 4 |

fotografies o sèries fotogràfiques relacionades amb els llibres artesans de lluny o de prop; documentals o artístiques, realistes o metafòriques, la questió és expressar-se.

les meves "apps" d'escriptori analògiques multifuncionals: els llapis


Així com cada guitarra pot suggerir un estil o una cançó diferent, un llapis o un bolígraf et poden disposar a un estat mental determinat. Per això molts escriptors, abans de començar a escriure, sospesen quina serà l'eina més adequada per a fer-ho. En Terenci Moix, per exemple, començava una ploma nova a cada novel·la. Jo no escric novel·les però si que disposo de llapis específics per a diferents funcions, més un llapis pel que faci falta.