no hi pateixis (aforisme reversible)

Compartir llibres artesans