Ànimes Nues, llibre de poemes curts

ànimes nues : poemes
Ànimes nues suposa el retorn a la temàtica amorosa, com sempre en el sentit d'amistat, en un recull de poemes, l'Abril del 2008.
[fitxa] COMPRAR

"No eres tu qui tirava,
aquella nit, pedres a la lluna?"