profunditat

Quan mirant
enfoquem a l'infinit
cercant la màxima
profunditat,
estimem

• ànimes nues •   •  04/2008

títols: 
gènere literari: