realitats

En realitat no és tan distant,
la classe política,
no dista tant de la realitat
ja que en realitat, realment,
hi topa a cada moment.

A això es deuen
els nassos vermells

• mones de pasqua • • 04/2007

títols: 
gènere literari: 
Compartir a les xarxes socials