faves comptades

Són faves comptades,
noces reals,
no inventades,
per reis anarquistes
frares solipsistes
ni contistes de fades.

• noces reials, noses reals • • 05/2004

gènere literari: