Tempus Fugit, sonda de paper local

En Exposició
sonda local

Tempus Fugit

Sonda de paper artesana llançada a Cal Rosal. És una sonda local que navega per l'espai urbà de Berga i rodalies de mà en mà recollint mostres del subsòl artístic. Al final del seu trajecte aleatori formarà part del Konvent.0 2012, i posteriorment de l'exposició itinerant de Sondes de Paper.
[seguiment] [mapes]
#s4tempusfugit #sondesdepaper

Imatges de la Sonda de Paper

Mapa de seguiment

títols: 
gènere literari: